Általános tudnivalók

A Temető Térkép modul a temető területének vizuális megjelenítésére lett kifejlesztve. A Temető Nyilvántartás programban rögzített sírhelyeket a Temető Térkép modulban lehetősége van a megrajzolt sírhelyekhez hozzárendelni, így a sírhelyek keresése mind térkép alapján (ráklikkeléssel), mind adataik alapján elvégezhetőek. A Temető Térképmodul rajzfelületi síkjai az írásvetítő fóliáihoz hasonlóan ki-be kapcsolhatóak, az egyes rajzi elemek objektumként az egérmutatóval mozgathatóak, alakíthatóak, tulajdonságaik egyenként, vagy csoportosan megváltoztathatóak. Hogy egy apró részlet se kerülhesse el a figyelmét, a rajz-objektumok mindig méret szerint rendezve jelennek meg, azaz a nagyobb kiterjedésű alakzatok lejjebb, a kisebb alakzatok alatt jelennek meg. (Az objektum, vagy rajz-objektumok a képernyőn megjelenő alakzatok, amelyek önálló tulajdonságokkal vannak felruházva, kivágott papírlapként kell elképzelni a képernyő felülete felett, amelyet mozgatni, formázni, deformálni lehet.)


Nézet panel gombjai

Kijelölés gomb
Egér klikkeléssel kiválaszthat egy sírhelyet. Létező alakzatra klikkeléskor piros célkeresztben megjelenik a kiválasztott alakzat, majd egy másodperc elteltével visszatér a Temető Nyilvántartás programba. A visszatérés helye függ a kiindulás helyétől. Amennyiben a Keresés ablakból lépett a Temető Térképbe, abban az esetben egyetlen találat esetén a Találat olvasása ablakba tér vissza, a ráklikkelt, így a kiválasztott sírhely minden adatát látva. Több találat esetén a Keresés eredménye (Találatok) ablakba tér vissza, itt kiválaszthatja a találatok közül a megfelelőt. Több találat akkor lehetséges, ha a térképen megjelenített egy sírhely-alakzathoz több sírhely adatot rendelt hozzá a Szerkeszt vagy Felvétel ablakban. Amennyiben a Szerkeszt ablakból lépett a Temető Térképbe, abban az esetben célkeresztben láthatja a jelenlegi, érvényes sírhely-alakzatot, és egy másik sírhely-alakzatot kiválasztva a Szerkeszt ablakba tér vissza. Ha ismét belépa térképbe, ismét az előző érvényes sírhely-alakzatot láthatja kijelölve, mivel a még nem rögzített űrlap egyetlen mezője sem került be az adatbázisba. A Temető Térkép minden esetben az érvényes rögzített adatbázis adataiból dolgozik. Amennyiben a Felvétel ablakból lépett a Temető Térképbe, abban az esetben ugyanide is tér vissza.

Nagyítás +- gomb
A látható térképrészletet 10%-kal növeli vagy csökkenti. A nagyítás végrahajtása után a Térkép-vonszolás funkció aktiválódik. Nagyítás változásakor bizonyos rajz-alakzatok el- vagy előtünhetnek, az optimális látvány és megjelenítési teljesítmény érdekében. A nyomtatásban minden kijelölt fólia minden eleme látható lesz, függetlenül a képernyőn megjelenő látványtól.

Nézet kijelölés gomb
A látható térkép egy részletét kijelölve növelheti a nagyítást. A kijelölés megkezdéséhez klikkeljen a nagyítandó részlet bal felső sarkára, majd a bal egérgomb folyamatos nyomvatartása mellett húzza az egérmutatót a nagyítandó részlet jóbb alsó sarkához. Ekkor a térképen piros szaggatott vonallal láthatja a képernyőn biztosan látható, nagyításra kerülő tartalmat. Most engedje fel a bal egérgombot, hogy a nagyítás megtörténhessen. A nagyítás végrahajtása után a Térkép-vonszolás funkció aktiválódik. Nagyítás növelésekor bizonyos rajz-alakzatok előtünhetnek, az optimális látvány és megjelenítési teljesítmény érdekében. A nyomtatásban minden kijelölt fólia minden eleme látható lesz, függetlenül a képernyőn megjelenő látványtól.

Minden látszik gomb
A nagyítást olyan mértékűvé változtatja, amelybe az éppen bekapcsolt fóliák összes rajz-alakzata belefér. A nagyítás mértéke függ a fóliák láthatósági állapotától. A nagyítás végrahajtása után a Térkép-vonszolás funkció aktiválódik. Nagyítás változásakor bizonyos rajz-alakzatok el- vagy előtünhetnek, az optimális látvány és megjelenítési teljesítmény érdekében. A nyomtatásban minden kijelölt fólia minden eleme látható lesz, függetlenül a képernyőn megjelenő látványtól.

Térkép vonszolás gomb
Az egér-mutatóval tetszőleges irányba mozdíthatja a térképet a képernyőn, így erős nagyításmellett is könnyedén találhatja meg a keresett sírhelyet pl. A vonszoláshoz a térkép vala-mely pontján nyomja le a bal egérgombot, tartsa lenyomva, majd mozgassa a kívánt iránybaaz egér-mutatót. Ekkor a képernyőn, mintha az ujjával egy fóliát mozgatna, a térkép a kívánt irányba elmozdul. Bizonyos részletek az egér gombjának felengedésekor rajzolódnak ki.

Sírhely infó buborék gomb
A buborék megjelenését kapcsolhatja ki vagy be. A buborék tájékoztatja az egér-mutató alatt található rajz-alakzat fólia hovatartozásáról, valamint ha érvényes sírhely van az alakzathoz rendelve, a sírhely parcella- sor- sírhely-pozíciójáról, és az elhunytak neveiről. A buborék sírhely keresésekor hasznos, de a tapasztalatok szerint bizonyos esetekben a munkát hátráltatja. Ha útban lenne, kapcsolja ki!

Látvány nyomtatása gomb
A gomb lenyomásával kinyomtathatja a megjelenített térkép-nézetet. A nyomtatás a nyomtató beállított felbontásában történik, nem a monitor képe kerül kinyomtatásra. A nyomtatásban meg fog jelenni a láthatóra állitott összes fólia minden alakzata, függetlenül attól, hogy az a képernyőn látható-e vagy esetleg az optimalizáló algoritmus elfedte. A nyomtatás minden esetben fekvő laphelyzetre történik (Tájkép nézet, vagy angol Windows esetén Landscape) függettlenüla nyomtató beállításaitól. A háttér színe minden esetben fehér lapszín, a képernyőn látható háttérszíntől függetlenül, a nyomtató-tinta kímélése érdekében. Az alakzatok színei és kitöltései a képernyőn látottakkal megegyező lesz (a nyomtató képességeitől függően).

Térkép bezárása gomb
A gomb lenyomásával a Temető Térkép modul bezárásra kerül, minden, a térképpel kapcsolatos információ mentése ekkor történik. A mentés folyamata e gomb megnyomásával kezdődik, nem aTemető Nyilvántartó bezárásakor. A Tenető Nyilvántartó bezárásakor történik a térképi adatokBackup könyvtárba másolása.

Eszközök panel gombjai
Az eszközök panel csak az adatrögzítési jogokkal rendelkező felhasználónak jelenik meg!

Kijelölés/mozgatás gomb
Kijelöl egy egérmutató alatt látható alakzatot, és az egérgomb lenyomva tartása mellett vonszolhatja azt a képernyőn. A kiválasztás megszűnik, amennyiben alakzat mellé klikkel, vagy lenyomja a jobb egérgobot. A kiválasztott alakzat határoló vonalai pirosak, sarkai kék négyzettel jelöltek. E négyzeteket egérrel vonszolva megváltoztathatja az alakzat formáját.

Kijelölt forgatása gomb
Kjelölt objelktumot középpontja körül forgathat el. A forgatás 0.5 fokos lépésekben történik, az egérmutató horizontális (vízszintes) mozgatásával. A kívánt elforgatást a bal egérgombbal rögzítheti. A forgatás visszavonását, azaz az eredeti állapotot a jobb egérgombal érheti el.

Alak tulajdonságok gomb
Megtekintheti és megváltoztathatja a kijelölt objektum (alakzat) megjelenítési tulajdonságait, valamint nevét és fólia-hovatartozását. A megváltoztatott értékről a Újraolvas gombra klikkelve visszatérhet az eredeti állapothoz, az ablak bezárás nélkül. A megváltoztatott tulajdonságokat a Rögzít gombra klikkelve tárolhatja le.

Funkciók automatikus ismétlése gomb
Alakzat kihelyező, módosító és törlő gombok ismétlését érheti el, nagyszámú azonos művelet elvégzésekor nélkülözhetetlen. Használatakor először nyomja le az ismétlés gombot, amely ekkor beragad. Ezután nyomja le kívánt kihelyező, törlő vagy módosító gombot, majd kezdje el a kívánt műveletet. Amennyiben művelethez alakzat-kiválasztás szükséges, akkor ez automatikusan megtörténik. Amikor a kívánt célt elérte, az ismétlés gomb megnyomásával kapcsolja ki a funkciót.

Fólia tartalom áthelyezése gomb
Lehetősége van összegyűjteni minimális időráfordítással több fóliára kihelyezett alakzatokat egyetlen fóliára. E gomb lenyomásakor egy áthelyező panelt fog látni, amelyen a forrás és célfóliák kiválasztásával minden alakzatot át tud mozgatni a célfóliára. A forrás fólia ezzel kiürül.

Fólia tartalom egységes átszínezése
Egy fólián belül minden alakzatnak egyedi színe és egyéb megjelenési tulajdonsága lehet. E gombbal a teljes fólia tartalmát átszínezheti, illetve egyéb látható tulajdonságait egységesre megváltoztathatja. Az eszközök panel alsó részén beállított fólia minden alakzatát az itt beállított keret és kitöltési színére változtatja, valamint a keret vastagságát is megváltoztatja.

Új sokszög gomb
A beállított fóliára zárt sokszög alakzatot helyezhet el. A gomb lenyomása után az egérmutatót helyezze a leendő alakzat kezdő sarkára. A bal egérgomb lenyomásával helyezheti el a sokszög sarkait a fóliára. Az kezdő sarok letételéhez az egérmutatónak mozognia kell. A sarkokat kék pontok jelzik. Ameddig a bal egérgombot lenyomva tartja, az aktuális sarok mozgatható, vonszolható a fólián. Miután elérte a kívánt formát, nyomja le a jobb egérgombot, ezzel az alakzatelkészül. Az elkészült alakzat minden sarkát tetszőleges helyre vonszolhatja, illetve az alakzatot a felületére vagy határoló vonalaira (éleire) klikkelve egészben vonszolhatja.

Új lánc gomb
A beállított fóliára nyílt sokszög alakzatot helyezhet el. A gomb lenyomása után az egérmutatót helyezze a leendő alakzat kezdő sarkára. A bal egérgomb lenyomásával helyezheti el a sokszög sarkait a fóliára. Az kezdő sarok letételéhez az egérmutatónak mozognia kell. A sarkokat kék pontok jelzik. Ameddig a bal egérgombot lenyomva tartja, az aktuális sarok mozgatható, vonszolható a fólián. Miután elérte a kívánt formát, nyomja le a jobb egérgombot, ezzel az alakzat elkészül. Az elkészült alakzat minden sarkát tetszőleges helyre vonszolhatja, illetve az alakzatot a határoló vonalaira (éleire) klikkelve egészben vonszolhatja.

Új sírhely gomb
Előre magadott méretű, négyszög alapterületű sírhelyek közül választhat. A választható méreteket a Beállítások menü Sírhelyek méretei menüpont alatt állíthatja be. (Adminisztrátori joggal.) Az alakzat minden esetben függőleges orientáltsággal lesz megjelenítve, amit az elhelyezés helyén forgathat kivánt pozícióba, amennyiben az szükséges. Miután elérte a kívánt helyet, nyomja le a bal egérgombot, ezzel az alakzat a fólián rögzül. Az alakzat a késöbbiekben minden tulajdonságában megyegyezik a hagyományos zárt alakzatok tulajdonságaival. A sarkokat kék pontok jelzik. Az elkészült alakzat minden sarkát tetszőleges helyre vonszolhatja, illetve az alakzatot a felületére vagy a határoló vonalaira (éleire) klikkelve egészben vonszolhatja.

Új kör gomb
A beállított fóliára fix méretű kör alakzatot helyez el. A kört a kívánt helyen a bal egérgomb lenyomásával rögzítheti a fólián. Az átmérőjét rögzítés után az alakzatra klikkelve változtathatja meg, amikor megjelennek a kék méretező négyzetek. A kör szélén látható négyzetet egérrel vonszolja a kívánt távolságra a kör középpontjától. Az elkészült alakzatot a felületére vagy a határolóvonalaira (éleire) klikkelve egészben vonszolhatja.

Referencia pont gomb
A beállított fóliára referencia pontot helyez el. A referencia pontot a kívánt helyen a bal egérgomb lenyomásával rögzítheti a fólián. Az elkészült alakzatot a határoló vonalaira (éleire) klikkelve egészben vonszolhatja. Bizonyos nagyítás felett a pontok (megjelenített keresztek) szándékosan nem látszanak a képernyőn.

Betűk és számok gomb
A beállított fóliára szöveget helyez el. A gomb lenyomása után szövegbeviteli ablak jelenik meg, amelybe tetszőleges információt írhat. Az ékezetes betűk ékezet nélküli megfelelőikre konvertálódnak. A szöveget a kívánt helyen a bal egérgomb lenyomásával rögzítheti a fólián. Rögzítés után azalakzatra klikkelve megjelennek a kék méretező négyzetek, ekkor méretét és irányultságát megváltoztathatja. A szöveg kezdőbetűjén látható méretező négyzet jelöli az alak forgáspontját, a szöveg végénél található méretező négyzet pedig a betű méretét változtatja. A szöveget tetszőleges betűjének határoló vonalaira (éleire) klikkelve egészben vonszolhatja. Bizonyos nagyítás felett (olvashatatlanság miatt) a szövegek szándékosan nem látszanak a képernyőn.

Kijelölt klónozása gomb
A kijelölt alakzatot (amely piros színnel rajzolt, és sarokpontjait kék négyzet jelöli) mintaként felhasználva, tetszőleges számú azonos alakzatot hozhat létre.  Az alakzat az egérmutató mozgását követi, és a bal egérgomb lenyomására rögzül a kiválasztott fólián. Minden további klikkelésre egy újabb alakzat lesz rögzítve mindaddig, amíg a jobb egérgombot le nem nyomja. Ez a funkció rendkívül hasznos a temető térképének elkészítésekor, egyállású sírhelyek sorozatos kirajzolásához.

Sarokpont hozzáadása gomb
A kijelölt sokszög alakzathoz (amely piros színnel rajzolt, és sarokpontjait kék négyzet jelöli)egy vagy több sarokpont hozzáadható, ezáltal az alakzat tetszőleges bonyolultságúvá bővíthető.Kizárólag sokszög típusú (nyitott és zárt) alakzat bővíthető, kör, betű és referenciapont nem.A kijelölt sokszög bővítendő éléhez lenyomott bal egérgombbal közeledjen az egérmutatóval, akívánt új sarokpont a metszéspnotban meg fog jelenni, és mindaddig mozgatható marad, ameddiga bal egérgombot fel nem engedi. A bal egérgomb felengedésekor az aktuális sarok rögzül, mostmegkezdheti a következő sarokpont elhelyezését. Amennyiben nem kíván több sarokpontot hozzáadni,nyomja le a jobb egérgombot, ezzel befejezôdik a sarokpontok hozzáadása. Ekkor minden sarokponttetszőleges helyre elmozdítható.

Sarokpont törlése gomb
A kijelölt sokszög alakzatból (amely piros színnel rajzolt, és sarokpontjait kék négyzet jelöli) egy vagy több sarokpont eltörölhető, ezáltal az alakzat bonyolultsága csökkenthető. Kizárólag sokszög típusú (nyitott és zárt) alakzat sarokpontja törölhető, kör, betű és referenciapont nem. A kijelölt alakzat sarokpontjaira klikkelve a sarokpontok egyenként törlésre kerülnek. (Amennyiben a sokszögnek kevesebb mint két sarokpontja marad, az alakzat teljesen megszűnik.) Ha nem kíván több sarokpontot törölni, nyomja le a jobb egérgombot.

Kijelölt törlése gomb
A kijelölt alakzat a gombra klikkeléskor törlésre kerül. A kijelölés ekkor megszűnik, ezért a gomb ismételt megnyomása további törlést nem vált ki. Az alakzat törlése a Program bezárásáig visszavonható, azaz a véletlen törlés meg nem történtté tehető.

Törlés visszavonása gomb
E gomb a véletlen törlések által okozott kellemetlenségek elkerülésére ad megoldást. A törlések sorrendjével ellentétes sorrendben a törölt alakzatok visszaállításra kerülnek, gombnyomásonként egy-egy alakzat formájában. Más szóval az utoljára törölt alakzatot állítja vissza először. Az alakzat törlése gomb a Program bezárásáig használható, azaz a véletlen törlés a Programból való kilépésig meg nem történtté tehető. A visszatörlések száma nincs korlátozva, a Program indítása óta törölt összes alakzat visszaállítható.

Fólia tartalom törlése gomb
A kiválasztott fólia teljes tartalmát törölheti. Törlés előtt megerősítő kérdés jelenik meg, igenlő válasz esetén a kiválasztott fólia minden eleme törlésre kerül. A törlés visszavonható, de csak a Program bezárásáig, a Törlés visszavonása gomb használatával, alakzatonként.

Leendő alakzat tulajdonsága gombok
Minden alakzat rendelkezik kiinduló tulajdonságokkal, amelyeket az itt látható beállítások határoznak meg. Beállíthatja az alakzatok fólia-hovatartozását, keret- és kitöltési színét, valamint a keret vonalvastagságát.
Fólia láthatóság panel
Ezen a panelen határozhatja meg a megjelenítendő fóliákat, láthatóvá téve a fóliákon elhelyezett alakzatokat. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a látvány nem egyezik a kiválasztott fóliák miatt elvárható látvánnyal, nyomja le a panel alján található Újrarajzol gombot. (Gyorsan változtatott láthatóságú fóliáknál fordulhat elő átmeneti megjelenítési eltérés.) A Saját fóliák listában találhatók a rendszerben kötelezően szereplő fóliák, a Betöltött DXF fóliák listában dinamikusan láthatja a beolvasott fóliákat.

F
Á
J
L

m
e
n
ü

Betöltések

DXF beolvasás menüpont
Amennyiben Ön rendelkezik digitálizált térképpel az üzemeltetett Temetőröl, úgy az nagy valószínűséggel betölthető a Temető Térkép modulba. Ehhez szükséges, hogy a digitalizált térképpet kezelő szoftver képes legyen .DXF (Autodesk Data eXchange Format) fájlba exportálni/menteni. A .DXF fájlformátum a tervező programok népszerű, szabványosított adatcsereformátuma.

GPX beolvasás menüpont
Amennyiben Ön rendelkezik GPS műholdas helymeghatározó készülékkel, de még nincs digitalizálttérképe az üzemeltetett Temetőröl, akkor a rögzített tracklog és útpont adatok betölthetők aTemető Térkép modulba. Az adatokat referencia-pontként tudja felhasználni a térkép megrajzolásakor.Ehhez szükséges, hogy a GPS vevő, vagy az azt kezelő (hozzá adott, vagy más gyartótol származó)szoftver képes legyen .GPX (GPS eXchange Format) fájlba exportálni/menteni. A .GPX fájlformátuma GPS eszközök és GPS koordinátarendszer alapú térképkezekő programok népszerű, szabványosítottadatcsereformátuma.

Lementések

DXF-ként mentés menüpont
A Temető Térkép modul természetesen képes .DXF fájlba lementeni a teljes térkép-adatbázisát, más tervező programba való beillesztés céljára.

GPX-ként mentés menüpont
A Temető Térkép modul természetesen képes .GPX fájlba lementeni a teljes térkép-adatbázis látványát, más terképkezelő programon való megjelenítés céljára.

BMP-ként mentés menüpont
Lehetősége van a látványt Bitmap képként eltárolni, egyéb utólagos grafikai felhasználáshoz. Ekkor nem a képernyő képét menti le a Program, hanem egy párbeszédpanelen beállítható felbontással, a látható vektorgrafikus képet újraszámolva, a nyomtatással megegyező eredményt kimenetül kapva menti a képet. A beállított képmérettől függően, a kép nagyon nagy helyfoglalással kerülhet alemezre.

Szerkeszt, Alakzat és Fóliák menü
Az itt található menüpontok funkciói megegyeznek az Eszközök panelen található azonos nevű gombok funkcióival.

Nézet menü
Az itt található menüpontok funkciói megegyeznek az Nézet panelen található azonos nevű gombok funkcióival.

P
O
Z
Í
C
I
Ó

m
e
n
ü

Sírhely keresés menüpont
E funkciókkal lehetősége van szöveges adatok alapján (amennyiben az információnak birtokában van) megkeresni az első előfordulását.

Célkereszt megadása menüpont
E funkciókkal lehetősége van a célkeresztet koordináták alapján (párbeszédpanelen megadva) beállítani egy adott pontra, alternatív lehetőségként rá is mutathat valamely alakzatra, amely középpontjára a célkereszt rááll. Az így megjelölt térképet kinyomtathatja.

Célkereszt törlése menüpont
A megjelenített célkeresztet törölheti, amennyiben az nyomtatáskor, vagy szerkesztéskor a látványt zavarja.

Távoli alakzatok törlése menüpont
Külső forrásból származó térképeknél előforduló porbléma, hogy referenciapontként a temető arányaihoz képest távoli pont is fel van tüntetve a térképen, amely zavart okoz a térkép nagyításakor, példáula Minden látszik nagyítási funkció használatakor. A megoldást a szükségtelen alakzatok eltávolításajelentheti. A törlés egyszerűen elvégezhető ezen funkció használatával. Párbeszédpanelen megadva a távolságot, valamint a kiinduló pontot kijelölve, az e ponttól megadott távolságnál messzebb elhelyezkezdő alakzatok törlésre kerülnek.

B
E
Á
L
L
Í
T
Á
S
O
K

m
e
n
ü

Sírhelyek méretei és Egyedi sírhely méretei menüpont
Az Új sírhely gombbal kirakható kötött méretű sírhelyek méretei, egyedi igényekhez igazítva itt párbeszédpanelen keresztül beállíthatóak.

Méter egység megadás menüpont
Tetszőleges koordináta-rendszerben megjelenített térképét itt lehetősége van torzításmentesre hangolni. A WGS84 (GPS) koordináta-rendszer előre be van állítva. Amennyiben az X:Y lépték a használt térképen az 1:1 től eltérő, és DXF formátumból olvasta be a térképet, akkor feltétlen állítsaát a megfelelő léptékre. (DXF fájl beolvasásakor automatikusan 1:1 arány állítódik be, GPX fájl beolvasásakor pedig a WGS84-nek hazánkban megfelelő átlagos torzítási arány.)

Koordináta formátum menüpont
Válassza ki a megjeleníteni kívánt koordinátarendszert. A megjelenítés két (GPS -készülékekben és térképeken) elterjedt földrajzi koordináta-rendszert, illetve egy általános megjelenítési formátumú koordináta-rendszert támogat.

Háttérszín beállítása menüpont
Meghatározhatja a képernyőn megjelenített térkép háttérszínét. A nyomtatásban minden esetben fehér háttérszín lesz alkalmazva.

Vonal vastagítás nyomtatáskor menüpont
Mivel a nyomtató felbontása többszöröse a képernyő felbontásának, ezért a nyomtatóra nem a képernyőnlátható tartalom kerül, hanem a térkép adatbázisból a nyomtató felbontásának megfelelő, nagyobbrészletgazdagságú látvány. A képernyőn egy képpont vastagságú vonal a nyomtató felbontásában nagyonvékony volna, ezért nagy felbontású nyomtatóknál szükséges lehet a vonalak vastagságát felszorozni.Ez a felszorzás általában a kép értelmezhetőségét, kontrasztját  növeli. Itt lehetősége van ezta szorzót beállítani, amely érték néhány próbálkozás útján állapítható meg.

Ablakok menü
Alaphelyzet menüpont
Amennyiben az ablakok, vagy panelek nem elérhetőek átméretezés vagy egyéb okok végett, ezzel a funkcióval alaphelyzetükbe visszaállíthatóak.