temető, nyilvántartás temetőnyilvántartás temető nyilvántartás temető adminisztráció temető adminisztrátor temető regiszter sírhely nyilvántartás sírhely adminisztráto, temető adatbázis, temetői nyilvántartás temetők nyilvántartása elhunytak nyilvántartása sírhelyek keresése kataszter>
Tájékoztató ...ahol használják a programunkat Árak Letöltések Támogatás Kapcsolat és megrendelés

Elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv modul funkciója

Az elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv modul a Temető Nyilvántartás program kiegészítéseként rendelhető.

A temetkezésről szóló törvény előírja a nyilvántartó- és sírbolt könyv vezetését. A földbe hantolást a nyilvántartó könyvbe, az egyéb temetéseket a sírbolt könyvbe kell rögzíteni. Ezeknek a vezetése történhet hagyományosan papír alapon, vagy digitálisan abban az esetben, ha lehetőség van rendszeres biztonsági másolat (backup) készítésére.

A Temető Nyilvántartás program és az elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv funkciója alapvetően eltér egymástól. A Temető Nyilvántartás programon belül bármely adat a temetés időpontjától függetlenül bármikor rögzíthető, visszakereshető, valamint szabadon módosítható.
Ezzel szemben az elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv vezetését naplószerűen, a temetések időrendi sorrendjében kell vezetni. Azaz, amikor a Temető Nyilvántartás programot az évekkel korábban történt temetésekre vonatkozó adatokkal töltik fel, akkor ezeket nem kell a nyilvántartó- vagy a sírbolt könyvben is rögzíteni, hanem kizárólag az aktuális temetéseket!
Az elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv használata esetén a papír alapú nyilvántartás vezetésére nincsen szükség, de javasoljuk, hogy az adatbázist rendszeresen külső adathordozóra archiválják.