temető-kezelő szoftver temetőkezelő szoftver temető nyilvántartás temetőnyilvántartás temetőkataszter temető adminisztráció temetői térkép készítése temető adminisztrátor temető regiszter sírhely nyilvántartás sírhely adminisztrátor, temető adatbázis, temetői nyilvántartás, temetőkataszter temetők nyilvántartása elhunytak nyilvántartása sírhelyek keresése kataszter sírhely program temető program sírhely szoftver temető térkép sírhely térkép temető térképezés kataszter térkép temető térképezése térkép temető térkép készítése temetői térkép készítés temetők térképezése temető felmérés digitális kataszter elektronikus kataszter számítógépes nyilvántartás számítógépes kataszter temető nyilvántartó rendszer temető feltérképezése temetők feltérképezése temető feltérképezés síremlék nyilvántartás síremlék adminisztrátor, síremlékek keresése síremlék program síremlék szoftver síremlék térkép önkormányzati temető egyházi temető temetkezés városüzemeltető megváltás megváltási díj temetőrendezés temető rendezés temető rendebehozatal temető kimérés fentartási díj hozzájárulási díj önkormányzati fentartás önkormányzati kezelés temetkezési törvény temető önkormányzat evangélikus temető református temető katolikus temető parcella kimérés kormányhivatal ellenőrzés temetőadatbázis adatbázis temetési nyilvántartás nyilvántartó kormányhivatal ellenőrzés sírhely nyilvántartó sírok nyilvántartása Magyar Falu program pályázat Temető Nyilvántartás facebook Temető térkép

Elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv modul funkciója

Az elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv modul a Temető Nyilvántartás alapszoftver kiegészítéseként rendelhető.

A temetkezésről szóló törvény előírja a nyilvántartó- és sírbolt könyv vezetését. A földbe hantolást a nyilvántartó könyvbe, az egyéb temetéseket a sírbolt könyvbe kell rögzíteni. Ezeknek a vezetése történhet hagyományosan papír alapon, vagy digitálisan abban az esetben, ha lehetőség van rendszeres biztonsági másolat (backup) készítésére.

A Temető Nyilvántartás szoftver és az elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv funkciója alapvetően eltér egymástól. Az alapszoftveren belül bármely adat a temetés időpontjától függetlenül bármikor rögzíthető, visszakereshető, valamint szabadon módosítható.
Ezzel szemben az elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv vezetését naplószerűen, a temetések időrendi sorrendjében kell vezetni. Azaz, amikor az alapszoftvert az évekkel korábban történt temetésekre vonatkozó adatokkal töltik fel, akkor ezeket nem kell a nyilvántartó- vagy a sírbolt könyvben is rögzíteni, hanem kizárólag az aktuális temetéseket!
Az Elektronikus nyilvántartó- és sírbolt könyv használata esetén a papír alapú nyilvántartás vezetésére nincsen szükség, de javasoljuk, hogy az adatbázist rendszeresen külső adathordozóra archiválják.