temető-kezelő szoftver temetőkezelő szoftver temető nyilvántartás temetőnyilvántartás temetőkataszter temető adminisztráció temetői térkép készítése temető adminisztrátor temető regiszter sírhely nyilvántartás sírhely adminisztrátor, temető adatbázis, temetői nyilvántartás, temetőkataszter temetők nyilvántartása elhunytak nyilvántartása sírhelyek keresése kataszter sírhely program temető program sírhely szoftver temető térkép sírhely térkép temető térképezés kataszter térkép temető térképezése térkép temető térkép készítése temetői térkép készítés temetők térképezése temető felmérés digitális kataszter elektronikus kataszter számítógépes nyilvántartás számítógépes kataszter temető nyilvántartó rendszer temető feltérképezése temetők feltérképezése temető feltérképezés síremlék nyilvántartás síremlék adminisztrátor, síremlékek keresése síremlék program síremlék szoftver síremlék térkép önkormányzati temető egyházi temető temetkezés városüzemeltető megváltás megváltási díj temetőrendezés temető rendezés temető rendebehozatal temető kimérés fentartási díj hozzájárulási díj önkormányzati fentartás önkormányzati kezelés temetkezési törvény temető önkormányzat evangélikus temető református temető katolikus temető parcella kimérés kormányhivatal ellenőrzés sírhely nyilvántartó sírok nyilvántartása Temető térkép
Tájékoztató ...ahol használják a programunkat Árak Letöltések Támogatás Kapcsolat és megrendelés

A temetők üzemeltetőnek gyakran komoly problémát okoz egy átfogó koncepció kialakítása a temető rendezésére és bővítésére, beleértve az új sírhelyek kialakítását is. Ez a probléma fokozottan jelentkezik azokon a kistelepülésken, ahol jelentős mennyiségű régi, elszórt, gondozatlan síremlék található és/vagy nem mndig felügyelték a temetési helyek kialakítását a kellő gondossággal. Ennek rendezésére megoldást jelenthet egy olyan átfogó javaslatcsomag, amit a temetők felmérése során szerzett sokéves tapasztalatunk, a felmerülő igények, valamint a hazai jogszabályok alapján állítunk össze. Egy rendezési tanulmánytervnek természetesen előfeltétele, hogy a temetőről egy pontos térkép álljon rendelkezésre.

A temető rendezési tanulmányterv az alábbiakat tartalmazza:

 • A sírhelytáblák (parcellák) kialakítása, meglévő temetői rend esetén újraosztása, átméretezése.
 • Új parcellák, urnaparcellák, (kormányrendeletben előírt) magzat- és testrész parcella, kolumbáriumok kialakítása. A parcellák temetési rendjének (sor- és sírirányok) kialakítása. A parcellák sarokpontjait, valamint a leendő sorok referenciavonalainak végpontjait igény esetén jelölőkaróval is kitűzzük.
 • Utak, parkoló, kegyeleti terek, kerítés, sövény kialakítása.
 • Vízvételi helyek, szeméttárolók, kapuk, harangláb, sírhelytábla jelölők, információs táblák, padok elhelyezése.
 • Növényzet rendbetétele, fák és bokrok kivágása, nagyobb területek megtisztítása.
 • A régi síremlékeket tartalmazó temetőrészek lezárása, megszüntetése, újraparcellázása.
 • A temető rendezettségének fenntartására vonatkozó gyakorlati javaslatok.
 • A temetőre vonatkozó önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatok.

A tanulmányterv nem feltétlenül tér ki a fenti pontok mindegyikére, hiszen ezt mindig a felmerülő igények határozzák meg. Ebből adódóan a rendezési terv elkészítésének a munkadíja is nagyban függ ettől.
Ha pályázni szeretnének a Magyar Falu programnak az év második felétől induló, az 5.000 fő alatti települések temetőinek fejesztésére vonatkozó pályázataira, akkor nem árt erre időben felkészülni.

A jelenleg elérhető iformációk alapján pályázni lehet majd max. 5 millió forint összeghatárig:

 • temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények)
 • urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása,
 • temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl vízvételi helyek, locsolókút telepítése) építésére, felújítására
 • jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő),
 • hulladéktároló
 • temető bekerítése,
 • a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés),

Pályázók köre:

5000 lakos alatti települések
helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

A rendezési terv nem tartalmazza a kivitelezéshez szükséges pontos méreteket és anyagmennyiségeket, a telepítendő növények fajtáit (csupán jellegét), a kivitelezési költségeket, valamint nem érinti a közműhálózatot.
Burkolatok, utak és parcellák területének, valamint a kerítés hosszának hozzávetőleges kalkulációjára viszont van lehetőség.